Ułatwienia dostępu

Zakażenia pneumokokowe

Inwazyjna choroba pneumokokowa jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowieka. Pneumokoki mogą być przyczyną:

  • zapalenia płuc z bakteriemią,
  • zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych,
  • posocznicy.

Zakażenia spowodowane przez pneumokoki mogą być przyczyną zgonów. Najwyższą śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej odnotowuje się wśród osób starszych.
Szczepienie przeciw pneumokokom skutecznie zapobiega inwazyjnej chorobie pneumokokowej, szczególnie wskazane jest u osób z grup ryzyka:

  • u chorych z cukrzycą,
  • u osób bez śledziony lub z innymi nabytymi zaburzeniami odporności,
  • powyżej 65 roku życia z prawidłową odpornością,
  • z chorobami układu krążenia,
  • z przewlekłymi chorobami płuc,
  • z choroba alkoholową.

Szczepienia przeciw pneumokokom zalecane są dla wszystkich grup ryzyka. Rządy wielu krajów europejskich przeznaczają środki finansowe na bezpałatne lub częściowo refundowane szczepienia przeciw pneumokokom dla osób powyżej 65 r.ż. oraz dla dzieci powyżej 2 r.ż. i dorosłych z chorobami przewlekłymi.

Przychodnia w Brzeźniu

ul. Wspólna 37, 98-275 Brzeźnio

tel. 43 820-30-70

Przychodnia w Widawie

ul. Sieradzka 5, 98-170 Widawa

tel. 43 672-17-17