Ułatwienia dostępu

Diagnostyka

Ważną rolę we właściwym postępowaniu leczniczym odgrywa sprawna i rzetelna diagnostyka. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych współpracujemy z nowoczesnym laboratorium oraz zakładem diagnostyki obrazowej.

Gabinet zabiegowy. W gabinecie zabiegowym pobierana jest krew do badań, wykonywane są pomiary ciśnienia tętniczego, ekg i spirometria, a takżę iniekcje dożylne, domięśniowe i podskórne.
Realizowane są skierowania od lekarzy naszej przychodni dla pacjentów zadeklarowanych do naszej przychodni. Pozostałe zlecenia realizowane są odpłatnie.

Punkt pobrań materiału do badań służy do pobierania krwi i innych materiałów do analiz laboratoryjnych. Czynny w każdy wtorek i czwartek w gabinecie zabiegowym w przychodni w Brzeźniu i w Widawie w godz. 8.00 – 10.00.

Do pobrania krwi do analizy należy zgłosić się na czczo. Mocz do badania ogólnego należy pobrać po wcześniejszym umyciu się, ze środkowego strumienia do czystego pojemnika.

EKG – w celu wykonania badania ekg, wcześniej zleconego przez lekarza naszej przychodni, należy zgłosić się do gabinetu zabiegowego codziennie w godzinach dopołudniowych.

Pomiar poziomu glukozy i cholesterolu – po zleceniu przez lekarza naszej przychodni codziennie w godzinach dopołudniowych. Pacjent powinien być na czczo.

RTG – zlecone w ramach NFZ przez lekarza naszej przychodni badania radiologiczne wykonuje nieodpłatnie dla:

 • poradnia w Brzeźniu
  • NZOZ Eskulap w Sieradzu przy ul. Grunwaldzkiej
 • poradnia w Widawie
  • GPZOZ w Łasku przy ul. Polnej 12

USG – jamy brzusznej ( jedyne badanie ultrasonograficzne pozostające w kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ) zlecone w ramach NFZ przez lekarza naszej przychodni wykonuje nieodpłatnie dla:

 • poradnia w Brzeźniu
  • NZOZ Eskulap w Sieradzu przy ul. Grunwaldzkiej
  • Prywatna Lekarska Przychodnia Diagnostyczna Jerzy Szubiga w Sieradzu przy ul. Warckiej 2A
 • poradnia w Widawie
  • GPZOZ w Łasku przy ul. Polnej 12

Przychodnia w Brzeźniu

ul. Wspólna 37, 98-275 Brzeźnio

tel. 43 820-30-70

Przychodnia w Widawie

ul. Sieradzka 5, 98-170 Widawa

tel. 43 672-17-17