Ułatwienia dostępu

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU PRZEZ POLIMED STARZYŃSKA -Białek Sp. j.

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez POLIMED  STARZYŃSKA -Białek Sp. j. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest POLIMED Starzyńska- Białek Spółka Jawna z siedzibą Brzeźnio, ul. Wspólna 37 , 98-275 Brzeźnio, wpisana do KRS za numerem 0000533985  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, REGON: 731023995, NIP: 8271992029

Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować:

  • pod adresem e-mail: Polimed@interia.pl:
  • pod adresem: POLIMED Starzyńska- Białek Spółka Jawna z siedzibą Brzeźnio, ul. Wspólna 37 , 98-275 Brzeźnio
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w wyłącznie w celu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa;
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających ze współpracy ze Spółką i do upływu 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione;
  4. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Przychodnia w Brzeźniu

ul. Wspólna 37, 98-275 Brzeźnio

tel. 43 820-30-70

Przychodnia w Widawie

ul. Sieradzka 5, 98-170 Widawa

tel. 43 672-17-17