Ułatwienia dostępu

Podstawowa opieka zdrowotna

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma obowiązek zapewnić (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00) porady lekarskie w przychodni, w przypadkach medycznie uzasadnionych – wizyty domowe oraz funkcjonowanie gabinetu zabiegowego i punktu szczepień.

Gabinet zabiegowy wykonuje zabiegi wg. zleceń lekarskich: m.in.: pomiar ciśnienia krwi, badanie EKG, iniekcje, zmiana opatrunku, inhalacje, szczepienia p/grypie, żółtaczce i inne. Gabinet czynny od poniedziałku do piątku 8:00-18:00.

Rejestracja pacjentów na wyznaczone godziny odbywać się może w każdej formie: osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.

Wizyty domowe lekarza realizowane są w przypadku schorzeń ostrych i ciężkich zachorowań oraz w schorzeniach przewlekłych w terminie uzgodnionym z lekarzem. Zgłoszenia wizyt domowych do godziny 11:00

W domu pacjent może liczyć również na pomoc pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej do której obowiązków należy między innymi: wykonywanie zleceń lekarskich m.in.: pomiar ciśnienia krwi, iniekcje, zmiana opatrunku, inhalacje, szczepienia p/grypie, żółtaczce i inne, rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta oraz edukacja zdrowotna, promocja zdrowia i profilaktyka chorób.

WidawaLekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej
:

 • Waldemar Barłóg – specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 • Sylwia Jędraszek – specjalista medycyny rodzinnej ,internista
 • Elżbieta Rzepkowska – specjalista pediatrii
 • Gabriela Starzyńska-Białek – specjalista chorób wewnętrznych
 • Lucyna Zytek – specjalista chorób zakaźnych i pediatrii


Pielęgniarki Gabinetu Zabiegowego:

 • piel. dyp. Iwona Kobiera
 • piel. dyp. Elżbieta Mianowska
 • mgr piel. Aneta Michalak
 • piel. dyp. Henryka Szewczyk


Punkt szczepień ochronnych:

 • piel. dyp. Iwona Kobiera


Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna:

 • piel. dyp.Elżbieta Mianowska
 • mgr piel. Aneta Michalak

 

Skargi i wnioski pacjentów poradni POZ przyjmuje
Kierownik Przychodni specjalista chorób wewnętrznych Gabriela Starzyńska-Białek
w każdą środę w godz. 14:30-15:00

 

Pomoc lekarska w nocy i święta

 • Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 • Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 • ! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.
 • Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami telefonów (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy).

W powiecie łaskim CENTRUM DIALIZA Sp. z o.o. w Łasku przy ul. Warszawskiej 62A, tel: 43-675-20-93

Teleplatforma pierwszego kontaktu

Od maja 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, TPK umożliwia pacjentom otrzymanie niezbędnej pomocy medycznej za pośrednictwem systemów łączności od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo. Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu dzwoniąc pod bezpłatny numer: 800 137 200. Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce NiŚOZ,
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku),
 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

 

Brzeźnio


Lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej:

 • Waldemar Barłóg – specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 • Paulina Jabłońska – lekarz, w trakcie specjalizacji z pediatrii
 • Ewa Oset – specjalista pediatrii
 • Gabriela Starzyńska-Białek – specjalista chorób wewnętrznych
 • Jacek Wojnarowski – specjalista medycyny rodzinnej, choroby wewnętrzne


Pielęgniarki Gabinetu Zabiegowego:

 • piel. dyp. Cecylia Górnacka
 • lic. pielęgniarstwa Aneta Majewska
 • piel. dyp. Wiesława Marciniak
 • piel. dyp. Barbara Owczarek

 

Punkt szczepień ochornnych

 • piel. dyp. Barbara Owczarek

 

Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne

 • piel. dyp. Cecylia Górnacka
 • lic. pielęgniarstwa Aneta Majewska
 • piel. dyp. Wiesława Marciniak

 

Skargi i wnioski pacjentów poradni POZ przyjmuje
Kierownik Przychodni specjalista chorób wewnętrznych Gabriela Starzyńska-Białek
w każdą środę w godz. 13:30-14:00

 

Pomoc lekarska w nocy i święta

 • Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia.
 • Poradnie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają pomocy od poniedziałku do piątku w godz. 18-8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
 • ! W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, tam, gdzie ma najbliżej.
 • Jeśli konieczna jest wizyta domowa lekarza lub pielęgniarki można ją umówić telefonicznie pod podanymi numerami telefonów (należy jednak pamiętać, że o wizytę domową lekarza lub pielęgniarki można poprosić tylko w poradni znajdującej się na obszarze, w którym przebywamy).

 

W powiecie sieradzkim: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. Kard. St. Wyszyńskiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7, tel: 43-827-82-51

Teleplatforma pierwszego kontaktu

Od maja 2021 r. Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK). W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, TPK umożliwia pacjentom otrzymanie niezbędnej pomocy medycznej za pośrednictwem systemów łączności od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 oraz w weekendy, święta oraz inne dni ustawowo wolne od pracy – całodobowo. Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu dzwoniąc pod bezpłatny numer: 800 137 200. Podczas porady telefonicznej, w razie potrzeby, pacjent może otrzymać e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w stacjonarnej placówce NiŚOZ,
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8:00 – 18:00, od poniedziałku do piątku),
 • a w przypadku podejrzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, zaleci bezpośredni kontakt z nr alarmowym 112 i wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

 

 
 
 
Do logowania będzie Ci potrzebny profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód). Możesz też zalogować się przez konto internetowe iPKO lub Inteligo w PKO BP, konto internetowe w Pekao SA, w BOŚ lub przez bank spółdzielczy.

 

Szanowni Pacjenci, informujemy że:

 • Administratorem Państwa danych jest POLIMED Starzyńska-Białek Spółka Jawna z siedzibą w Brzeźniuprzy ul. Wspólnej 37
 • Funkcję Inspektora Ochrony Danych w naszej placówce pełni Pan Michał Wojterski, z którym możecie się Państwokontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pocztą elektroniczną pod adresem: m.wojterski@wp.pllub za pośrednictwem naszej przychodni.
 • Państwa dane przetwarzane są w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniemtych usług oraz leczenia.
 • Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest Ustawa z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjentai Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Nie udostępniamy Państwa danych innym podmiotom oprócz upoważnionych na mocy przepisów prawa.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 • Przechowujemy Państwa dane przez okres wskazany w Ustawie z dnia 06.11.2008 r. o prawach pacjentai Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich sprostowania i uaktualnienia,a także do ograniczenia przetwarzania danych.
 • Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych)w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora.
 • Abyśmy mogli zrealizować cele określone powyżej podanie danych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie tych danychspowoduje, iż nie będą mogli Państwo korzystać z usług zdrowotnych naszej Przychodni.
 • Nie będziemy podejmowali wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym będących wynikiem profilowania.

Przychodnia w Brzeźniu

ul. Wspólna 37, 98-275 Brzeźnio

tel. 43 820-30-70

Przychodnia w Widawie

ul. Sieradzka 5, 98-170 Widawa

tel. 43 672-17-17